Ajuntament de Tarragona

Tornar enrere

Estadístiques de participació
Pressupost participatiu 2018-2019

Estadístiques de participació

Participants

18

Participants per gènere

541,67% Homes

758,33% Dones

Participants per grups d'edat

Edat Total
De 16 a 19 anys 0 (0%)
De 20 a 24 anys 0 (0%)
De 25 a 29 anys 1 (5,56%)
De 30 a 34 anys 3 (16,67%)
De 35 a 39 anys 3 (16,67%)
De 40 a 44 anys 2 (11,11%)
De 45 a 49 anys 2 (11,11%)
De 50 a 54 anys 1 (5,56%)
De 55 a 59 anys 0 (0%)
De 60 a 64 anys 0 (0%)
De 65 a 69 anys 0 (0%)
De 70 a 74 anys 0 (0%)
De 75 a 79 anys 0 (0%)
De 80 a 84 anys 0 (0%)
De 85 a 89 anys 0 (0%)
De 90 i més anys 0 (0%)

Estadístiques avançades

Total projectes d'inversió

27Total projectes d'inversió

20Projectes inviables

7Projectes en la fase final

Participants per fases

0Participants fase suports

0Participants fase votació

Participants per districtes i fase

Districte Propostes
enviades
Participants fase suports Participants fase votació Total de participants
Total % Total participants % Cens districte Total % Total participants % Cens districte Total % Total participants % Cens districte
Pressupost per projectes 2019 27 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%

* No es disposa de les dades demogràfiques de 18 participants.

** Les xifres de total de participants es refereixen a persones que han creat, donat suport o votat propostes.

*** Les dades de districte es refereixen al districte en el qual l'usuari ha votat, no necessàriament en el qual està empadronat.