Ajuntament de Tarragona

Icona de Debats

Debats

Construïm els pilars dels Centres Cívics

  Sense comentaris  •  03-11-2021  •  Centrescivics

L'Ajuntament de Tarragona, amb la coordinació de la Conselleria de Participació Ciutadana, Districtes i Nova Ciutadania, impulsa un pla estratègic com a instrument de treball que haurà de definir el punt de partida i els reptes que s'han d'afrontar.

És important avançar per identificar allò que és comú, i aquest ha de ser el principal repte. Avançar per construïr un programa que defineixi els equipaments per a la ciutadania i reculli la gran diversitat de mirades i vivències en un document compartit.

El Pla estratègic ha de ser l'eina que defineixi la Xarxa de Centres Cívics de Tarragona i alhora coordini les accions i els serveis que s'ofereixen a la ciutadania des d'una reflexió compartida.

1/ PER QUÈ ARA UN PLA ESTRATÈGIC? La ciutat de Tarragona ha estat dotada d'equipaments públics amb un model caracteritzat per l'atenció a les persones com a prioritat i que situa l'acció social al centre de l'acció política. No obstant, si preguntem què són els centres cívics, ens trobarem una gran diversitat de mirades i definicions. Cadascun de nosaltres els vivim i els entenem a partir de la nostra experiència personal i vivencial. Els definim per l'ús que en fem i els vincles que hi tenim.

2/ CONSTRUCCIÓ D'UNA VISIÓ COMPARTIDA Podem construir una definició compartida que defineixi els equipaments de proximitat més enllà de l'edifici? En aquest procés l'opinió de la ciutadania, les entitats, els col·lectius i els professionals vinculats a la dimensió cultural, social, educativa i comunitària de la nostra ciutat és cabdal.

Tema de debat a exposar o tractar:

Més enllà dels equipament de proximitat, ens ajudes a fer propostes de millora que ens permetin definir la Xarxa de Centres Cívics? Com te'ls imagines? Què t'agradaria trobar en un Centre Cívic?

Us enllacem els resultats de l'enquesta que ha completat aquest espai de debat sobre el Pla estratègic de la Xarxa de Centres Cívics:

https://www.tarragona.cat/centrescivics/la-xarxa/construim-els-pilars-de-la-xarxa/resultats-enquesta-construim-els-pilars-de-la-xarxa-de-centres-civics

 

No estic d'acord 0%
Sense vots

PLA LOCAL TARRAGONAJOVE 2024

  6 Comentaris  •  06-05-2020  •  Tarragonajove

L’Ajuntament de Tarragona, amb la coordinació de la conselleria de joventut, impulsa un nou pla director de les polítiques municipals adreçades a les persones joves de la ciutat, el Pla local Tarragonajove (PLTJ2024). 

El Pla local Tarragonajove recull les línies estratègiques i les actuacions per al desenvolupament de les polítiques de joventut per als propers quatre anys (2021-2024).

Aquest Pla ha de ser la principal eina que coordina d’una manera integral les accions i els serveis que s’adrecen a les persones joves de la ciutat de Tarragona.

1/ PER QUÈ UN NOU PLA LOCAL DE JOVENTUT Els programes, serveis i recursos descrits en el Pla Local Tarragonajove es troben en constant revisió i actualització de les línies d’acció per la qual cosa cal considerar-lo com a una eina viva i dinàmica.

2/ ESPAI DE DEBAT I OPINIÓ En aquest procés, la implicació de la població jove de la ciutat, entitats i col·lectius, així com de les persones professionals vinculades a les polítiques de joventut, ha d’esdevenir cabdal. 

Tema de debat a exposar o tractar: TARRAGONA JOVE: ESPAIS I RECURSOS PER A JOVES. Propostes de suport, acompanyament i apoderament de les persones joves per la promoció del seu desenvolupament personal, social i comunitari. Visió actual i perspectives de futur.  

Us enllacem aquí amb documents de referència i consulta per seguir el debat, opinar i aportar propostes:

https://tarragonajove.org/pla-local-tarragonajove/

No estic d'acord 0%
4 vots