Ajuntament de Tarragona

Icona de Debats

Debats

Parlem de la Plaça Sedassos!

  24 Comentaris  •  27-04-2021  •  participatrimoni

Es planteja la utilització de les grades de la Plaça Sedassos, com a element dinamitzador, amb l’objectiu de fomentar i dur a terme accions que millorin la convivència quotidiana i la cohesió social i cultural de la Part Alta de Tarragona, revertint dinàmiques excloents i generant noves oportunitats, acompanyant i facilitant dinàmiques veïnals i comunitàries.

Els àmbits en els que s’han d'agrupar les propostes son els següents:

· Usos i dinàmiques de l'espai públic. Comporta el conjunt d'accions i esdeveniments que poden succeir en l'espai públic per tal de fer un ús més veïnal.

· Possibles millores de l'entorn físic de la Plaça dels Sedassos. Aquest àmbit inclou possibles millores consensuades amb la ciutadania.

· Dinamització de l'activació econòmica. Contempla el conjunt de propostes relacionades amb els locals ubicats a la Plaça o les possibilitats de millorar el dinamisme comercial i econòmic.

· Comunicació comunitària i xarxa de relació entre els diferents agents de l'àmbit.

No estic d'acord 30%
4 vots

PLA LOCAL TARRAGONAJOVE 2024

  6 Comentaris  •  06-05-2020  •  Tarragonajove

L’Ajuntament de Tarragona, amb la coordinació de la conselleria de joventut, impulsa un nou pla director de les polítiques municipals adreçades a les persones joves de la ciutat, el Pla local Tarragonajove (PLTJ2024). 

El Pla local Tarragonajove recull les línies estratègiques i les actuacions per al desenvolupament de les polítiques de joventut per als propers quatre anys (2021-2024).

Aquest Pla ha de ser la principal eina que coordina d’una manera integral les accions i els serveis que s’adrecen a les persones joves de la ciutat de Tarragona.

1/ PER QUÈ UN NOU PLA LOCAL DE JOVENTUT Els programes, serveis i recursos descrits en el Pla Local Tarragonajove es troben en constant revisió i actualització de les línies d’acció per la qual cosa cal considerar-lo com a una eina viva i dinàmica.

2/ ESPAI DE DEBAT I OPINIÓ En aquest procés, la implicació de la població jove de la ciutat, entitats i col·lectius, així com de les persones professionals vinculades a les polítiques de joventut, ha d’esdevenir cabdal. 

Tema de debat a exposar o tractar: TARRAGONA JOVE: ESPAIS I RECURSOS PER A JOVES. Propostes de suport, acompanyament i apoderament de les persones joves per la promoció del seu desenvolupament personal, social i comunitari. Visió actual i perspectives de futur.  

Us enllacem aquí amb documents de referència i consulta per seguir el debat, opinar i aportar propostes:

https://tarragonajove.org/pla-local-tarragonajove/

No estic d'acord 0%
4 vots