Ajuntament de Tarragona

Tornar enrere

PLA LOCAL TARRAGONAJOVE 2024

Tarragona Jove Tarragona Jove  •  06-05-2020  •    2 Comentaris  • 

L’Ajuntament de Tarragona, amb la coordinació de la conselleria de joventut, impulsa un nou pla director de les polítiques municipals adreçades a les persones joves de la ciutat, el Pla local Tarragonajove (PLTJ2024). 

El Pla local Tarragonajove recull les línies estratègiques i les actuacions per al desenvolupament de les polítiques de joventut per als propers quatre anys (2021-2024).

Aquest Pla ha de ser la principal eina que coordina d’una manera integral les accions i els serveis que s’adrecen a les persones joves de la ciutat de Tarragona.

1/ PER QUÈ UN NOU PLA LOCAL DE JOVENTUT Els programes, serveis i recursos descrits en el Pla Local Tarragonajove es troben en constant revisió i actualització de les línies d’acció per la qual cosa cal considerar-lo com a una eina viva i dinàmica.

2/ ESPAI DE DEBAT I OPINIÓ En aquest procés, la implicació de la població jove de la ciutat, entitats i col·lectius, així com de les persones professionals vinculades a les polítiques de joventut, ha d’esdevenir cabdal. 

Tema de debat a exposar o tractar: TARRAGONA JOVE: ESPAIS I RECURSOS PER A JOVES. Propostes de suport, acompanyament i apoderament de les persones joves per la promoció del seu desenvolupament personal, social i comunitari. Visió actual i perspectives de futur.  

Us enllacem aquí amb documents de referència i consulta per seguir el debat, opinar i aportar propostes:

https://tarragonajove.org/pla-local-tarragonajove/

Comentaris (2)


Necessites iniciar sessió o Registrar-te per fer comentaris.
 • Tarragona Jove
  Tarragona Jove  •  Autor/a  •  13/05/2020 11:57:43

  Tema de debat a exposar o tractar:
  TARRAGONA JOVE: ESPAIS I RECURSOS PER A JOVES. Propostes de suport, acompanyament i apoderament de les persones joves per la promoció del seu desenvolupament personal, social i comunitari. Visió actual i perspectives de futur. Comencem?

   • Jordi J

    Crec que una bona idea seria intentar enllaçar amb eines com telegram, obrir possibles xats de grup per una banda, a fi que els joves trobessin noves amistats o persones de suport.

    Una altra idea podria ser juntar a persones amb problemes com el bullying amb algú responsable uns anys major que pogués ajudar-lo. Una alternativa, mescla de les dues propostes anteriors seria que a través d'aplicatiu telegram o similars i de forma anonima els joves poguessin parlar directament amb especialistes (psicolegs especialment) que poguessin resoldre i respondre dubtes. L'anonimitat a vegades allibera de possibles vergonyes que impedeixen que els joves s'expressin del tot. A més, vivim en un entorn cada cop més digitalitzat i seria una manera de adaptar-nos.

    Sense respostes