Ajuntament de Tarragona

Icona de Processos

Processos

El règim d’intervenció administrativa dels actes de construcció, edificació i ús del sòl, ha experimentat una important modificació en els últims anys, de forma que el règim de comunicació prèvia s’ha generalitzat més per sobre del d’autorització administrativa, delimitant-se de forma més clara els supòsits sotmesos a llicència urbanística.

Dates clau

Publicació esborrany

07 Jan 2019

Propostes

07 Jan 2019 - 08 Feb 2019