Ajuntament de Tarragona

Icona de Processos

Processos

Adaptació de l’espai públic amb mesures que garanteixin la convivència entre humans i animals, juntament amb la seguretat de les persones i dels animals

Dates clau

Debat previ

18 Mai 2022 - 17 Jun 2022

L’Ajuntament de Tarragona té com a competència pròpia l’abastament d’aigua potable a domicili, que al mateix temps és un servei obligatori. Actualment existeix un reglament de l’any 1996 que regula el servei. Però es considera que es tracta d’un reglament nom actualitzat, i que no desenvolupa les potestats de control de l’Ajuntament quan el servei es presta per part d’altres entitats.

Dates clau

Debat previ

28 Abr 2022 - 30 Mai 2022