Ajuntament de Tarragona

Icona de Processos

Processos

Es pretén amb aquesta regulació incentivar la producció audiovisual, registrar-la, controlar-la i poder-la fer pública; agilitzant al màxim els tràmits en el procediment d'obtenció de les autoritzacions o llicències necessàries, amb la intenció de promocionar el municipi com a plató per tal d'afavorir la projecció exterior de la imatge de la ciutat i donar suport a la indústria audiovisual, un sector econòmic generador de coneixement i de llocs de feina qualificats.

Dates clau

Debat previ

24 Mar 2021 - 24 Abr 2021

La present ordenança té per objecte regular i garantir la transparència en l’activitat de l’Ajuntament de Tarragona, l’exercici del dret d’accés a la informació pública dels ciutadans, i la reutilització de la informació; facilitar canals de participació ciutadana que contribueixin a la millor qualitat, pertinència i eficàcia de les polítiques públiques, i establir els mitjans necessaris, que seran preferentment electrònics.

Dates clau

Al·legacions

15 Mar 2021 - 28 Abr 2021

Amb aquesta normativa es pretén dotar a l’Ajuntament de Tarragona d’una estructura de Consells de districte per afavorir la participació ciutadana.

Amb data 1 d'abril de 2021 es sotmet a consideració de la ciutadania el text del Reglament com a pas previ a l'elevació al Consell plenari per la seva aprovació inicial.

Dates clau

Debat previ

04 Mai 2020 - 31 Des 2020

Propostes

01 Abr 2021 - 16 Abr 2021