Ajuntament de Tarragona

Icona de Processos

Processos

Atesa que la competència per a la cessió dels immobles a les entitats és una matèria exclusivament de caire patrimonial, és a l’Ajuntament, com a propietari d’aquests immobles, a qui li correspon determinar qui pot ésser beneficiari de les cessions i en quines condicions s’ha d’atorgar i utilitzar aquests béns de titularitat municipal.

Dates clau

Debat previ

15 Gen 2020 - 17 Feb 2020

Fixar el nou règim de les contraprestacions econòmiques per explotació d’obres públiques o prestació de serveis públics en règim de dret privat, i tanca el debat i dubtes fins avui existents. En aquest sentit, especifica que quan s’actuï de forma directa mitjançant personificació privada, o gestió indirecta, les contraprestacions econòmiques per explotació d’obres públiques o prestació de serveis públics tindran la condició de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, d’acord amb el previst a l’article 31.1 de la Constitució.

Dates clau

Publicació esborrany

02 Des 2019

Al·legacions

03 Des 2019 - 20 Gen 2020