Ajuntament de Tarragona

Icona de Processos

Processos

Fixar el nou règim de les contraprestacions econòmiques per explotació d’obres públiques o prestació de serveis públics en règim de dret privat, i tanca el debat i dubtes fins avui existents. En aquest sentit, especifica que quan s’actuï de forma directa mitjançant personificació privada, o gestió indirecta, les contraprestacions econòmiques per explotació d’obres públiques o prestació de serveis públics tindran la condició de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, d’acord amb el previst a l’article 31.1 de la Constitució.

Dates clau

Publicació esborrany

02 Dec 2019

Al·legacions

03 Dec 2019 - 20 Jan 2020