Ajuntament de Tarragona

Tornar enrere

Ordenança de cessió temporal d'ús de béns immobles a entitats sense ànim de lucre a la ciutat de Tarragona

Realitza les teves aportacions al debat previ participant en els següents temes.