Ajuntament de Tarragona

Tornar enrere

Redacció del reglament de funcionament dels consells de districte

Realitza les teves aportacions al debat previ participant en els següents temes.