Ajuntament de Tarragona

Cada Consell tindrà un president, un plenari i una secretaria. També es podran constituir grups de treball temàtics.  • Quines competències hauria de tenir el president del Consell?   • Qui hauria de formar part del plenari del Consell?  • Quines competències hauria de tenir el plenari del Consell? 

Respostes obertes (13)


Necessites iniciar sessió o Registrar-te per fer comentaris.
 • Txell

  Del plenari hauria d'haver una representació de cada associació de veïns, entitats culturals de cada districte, entitats socials, esportives etc... el plenari posar en comú les problemàtiques de cada sector dins el districte, detallar-les i junt amb el president traslladar-les al consistori. A Sant Salvador tenim la taula d'entitats i es reuneixen amb l'associació de veïns per fer propostes en comú i activar el barri. Vindria a ser el mateix que el plenari del Consell. Segueixo pensant el mateix: reunir-se amb un representant de cada entitat, associació directament amb el consistori sense necessitat de tantes passes ni crear partida pressupostaria

  Sense respostes
 • Cooppel per la Pau

  A veure si vigilem el llengautge sexista, presidència, secretaria. La presidencia hauria de moderar i recollir els acords i defensar-los en el Plenari Municipal Central. Hi hauria de formar part una representació de la ciutadania del districte: associacions de veïns, de comerços, hosteleria, etc.

   • Districtes

    La presidència del Consell de Districte l’ocuparà un conseller o consellera membre de la candidatura que hagi obtingut el major nombre de vots en les darreres eleccions municipals en l’àmbit territorial del districte, a proposta del seu partit, entre les persones de la candidatura escollides per formar part del plenari.

    Sense respostes
   • Districtes

    Són competències de la Presidència: dirigir el Consell de Districte, convocar i dirigir les sessions del Plenari; actuar per delegació de l’Alcaldia d’acord amb el ROM, en l’àmbit del districte; representar el Consell en el districte (en aquest sentit, no tindrà representació davant organismes públics, tret del mateix Ajuntament); elevar els acords del Consell a la Corporació, mitjançant la Conselleria de Districtes; vetllar per l’execució dels acords del Plenari del districte; fomentar la relació entre els barris que conformen el districte; les que li siguin delegades pel Plenari i exercir el vot de qualitat en cas d’empat en les votacions.

    Sense respostes
   • Districtes

    Els consells de districte són òrgans de deliberació i representació de cadascun dels districtes en què es divideix territorialment el municipi. Pel que fa a la composició del Plenari, la representació política que hi tindran els consellers i conselleres serà d’un terç i la resta de percentatge serà ocupat per representants de les entitats i la ciutadania. Gràcies Cooppel per les teves aportacions.

    Sense respostes