Ajuntament de Tarragona

Tornar enrere

Consulta pública participativa per a la modificació de la ordenança general de convivència i ús dels espais públics de Tarragona (modificacions en matèria de trànsit)

En què consisteix

  • Reducció del límit genèric de velocitat màxima a les vies urbanes de la ciutat a 30 km/h, sense perjudici que es puguin establir altres d’inferiors, o excepcionalment superiors sempre dintre dels límits establerts per la normativa general sectorial, en funció de les característiques concretes de la via a regular, i que s’hauran de senyalitzar de forma específica.
  • Actualització de les disposicions relatives a la circulació de bicicletes, doncs les existents fins ara s’havien quedat molt reduïdes i insuficients davant l’increment d’aquesta modalitat de mobilitat, i es dona resposta altres qüestions que a la pràctica s’han anat suscitant (seguretat, prioritats, interacció amb altres usuaris, compartició de zones reservades, etc.).
  • Introducció d’una regulació dels VMP, almenys en els aspectes més bàsics, i atesa la pràctica inexistència de normativa específica existent fins ara i degut a l’important creixement que s’està produint a nivell general d’aquest nou tipus de mobilitat sostenible; tot això sense perjudici de la normativa general d’àmbit estatal que sembla que properament s’implementarà en aquesta matèria.
  • Previsió d’algunes especificitats en casos que la circulació de bicicletes i/o VMP es dugui a terme a través de serveis de lloguer o turístics oferts per empreses en el marc de la seva activitat econòmica.
  • Incorporació d’algun punt complementari en els articles corresponents referents a les obligacions de la resta de conductors respecte les bicicletes i VMP.