Ajuntament de Tarragona

Tornar enrere

Modificació de l’article 35 de l’Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals de l’Ajuntament de Tarragona

Realitza les teves aportacions al debat previ participant en els següents temes.