Ajuntament de Tarragona

Més informació

Propostes

Proposa el que vols que l'Ajuntament dugui a terme i dona suport a les propostes d'altres persones.

 • Per crear una proposta has de registrar-te.
 • Per donar suport a d'altres propostes has de verificar el teu compte.
 • Les propostes que aconsegueixin el suport del 3 % de la població empadronada major de 18 anys passen a votació.
 • Si hi ha més gent a favor que en contra en la votació, l'Ajuntament assumeix la proposta, n'estudia la viabilitat i la du a terme.
Botó per donar suport a una proposta
Botó per donar suport a una proposta.
Quan aconsegueixi el nombre de suports passarà a votació.

Pressupostos participatius

En cada exercici pressupostari pots decidir com s'inverteix una part del pressupost municipal d'inversions.

 • Per crear un projecte de despesa has de registrar-te.
 • En primer lloc hi ha una fase de revisió i acceptació de projectes de despesa.
 • Després hi ha una fase de recepció de suports per prioritzar els més interessants, que són avaluats per l'Ajuntament per saber si són viables i quant valen. Per participar en aquesta fase cal verificar el teu compte.
 • Al final hi ha una fase de votació on els usuaris validats decideixen en quins es gasta aquesta part del pressupost.
 • L'Ajuntament pot incloure projectes de despesa en aquesta darrera fase per sotmetre'ls a votació.
Diferents fases d'un pressupost participatiu
Fase de suports i fase de votació dels pressupostos participatius.

Votacions

Les propostes ciutadanes que aconsegueixin el 3 % de suports passaran a votació.

 • Per participar en una votació has de registrar-te i verificar el teu compte.
 • Poden votar totes les persones empadronades a la ciutat majors de 18 anys.
 • En aquest apartat l'Ajuntament pot incloure propostes per sotmetre-les a votació ciutadana.

Processos

En els processos participatius, l'Ajuntament ofereix a la ciutadania l'oportunitat de participar en l'elaboració i modificació de normativa que afecta la ciutat, i de donar la seva opinió sobre certes actuacions municipals que té previstes i sobre altres temes que puguin ser d'interès per a la ciutadania

Registra't i participa amb aportacions als debats i processos participatius. La teva opinió serà tinguda en compte.