Ajuntament de Tarragona

Icona de Propostes

Propostes

Separacions entre les zones dels vianants i la zona dels vehicles de motor.jpg

Barreres arquitectòniques que hi ha en el C/ de Sant Antoni Maria Claret

  Sense comentaris  •  14-08-2021  •  lunasi

Les barreres arquitectòniques del carrer de Sant Antoni Maria Claret es poden eliminar

0.1% / 100%
1 suport  3.196 suports necessaris
Donar suport
Rajoles inclinades en un pas de vianants de l'avinguda Marqués de Montoliu

Les rajoles inclinades i una barrera arquitectònica nova que es fa servir molt

  Sense comentaris  •  18-09-2021  •  lunasi

L'ajuntament de Tarragona i altres ajuntaments estan demostrant que no es fa el que posa a l'article 20 i a l'article 2 de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat.

0.1% / 100%
1 suport  3.196 suports necessaris
Donar suport
C/Rovira i Virgili (el 8 d'agost de 2021).jpg

Unes barreres barreres arquitectòniques del carrer Rovira i Virgili

  Sense comentaris  •  03-08-2021  •  lunasi

Actualment, en el carrer Rovira i Virgili, hi ha unes quantes barreres arquitectòniques que es poden eliminar

0.1% / 100%
1 suport  3.196 suports necessaris
Donar suport
Discriminació per raons de discapacitat en els passos de vianants de Tarragona
0.1% / 100%
1 suport  3.196 suports necessaris
Donar suport

Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat

  Sense comentaris  •  31-08-2021  •  lunasi

Trobo urgent que a tot el planeta es faci el que posa a la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

0.1% / 100%
1 suport  3.196 suports necessaris
Donar suport