Ajuntament de Tarragona

Icona de Propostes

Propostes

Fer més publicitat del participa.tarragona.cat

  Sense comentaris  •  23-01-2020  •  Daniel Pacheco Bobenrieth

Si aquesta eina no es dona a conèixer d’una forma pràctica i real, la ciutadania de Tarragona no podrà donar els suports necessaris als projectes que, sense dubte, considera importants.

0,1% / 100%
4 suports  3.196 suports necessaris
Donar suport

Revisar els semàfors adaptats per a invidents

  Sense comentaris  •  29-09-2019  •  Juanma Espinosa

A Tarragona manquen adaptacions sonores a alguns semàfors situats a carrers amb un fort volum de trànsit, cosa que fa molt perillós travessar-los per a les persones cegues i deficfients visuals.

0.1% / 100%
1 suport  3.196 suports necessaris
Donar suport
SantRafael.jpg

Fer un concert de Santa Tecla al parc Sant Rafael (parc de la ciutat)

  Sense comentaris  •  24-12-2019  •  Mar

Realitzar un concert de Santa Tecla en un espai com el parc de la Ciutat, per tal d'aprofitar l'explanada i tenir un lloc diferent on fer algún concert.

0.1% / 100%
1 suport  3.196 suports necessaris
Donar suport

Bandes reductores de velocitat a Passeig de l'Esquirol

  Sense comentaris  •  23-07-2019  •  cesar

Passeig de l'esquirol es una zona residencial, amb molt de trànsit a l'estiu. Entre les dues parades d'autobús que hi ha els cotxes poden anara a 80 km/h, sense cap restricción. Seria bo pende mesu

0.1% / 100%
2 suports  3.196 suports necessaris
Donar suport