Ajuntament de Tarragona

Tornar enrere

Fer més publicitat del participa.tarragona.cat

Daniel Pacheco Bobenrieth Daniel Pacheco Bobenrieth  •  23-01-2020  •    2 Comentaris

Codi de la proposta: TAR-2020-01-146

Si aquesta eina no es dona a conèixer d’una forma pràctica i real, la ciutadania de Tarragona no podrà donar els suports necessaris als projectes que, sense dubte, considera importants.

Crec que aquesta eina digital és imprescindible per a què la ciutadania pugui accedir de forma fàcil i precisa a la informació pública i fer del seu dret de participació una realitat a la seva vida quotidiana.

Però em pregunto: no es veu a simple vista que el recolzament de la ciutadania, evidenciat per la baixa participació, és un símptoma de què hi ha un problema? Si heu sigut capaços d'aconseguir una eina digital d'aquestes característiques, com és possible que no es pugui aconseguir d'igual manera uns resultats que justifiquin aquesta inversió?

Proposo que feu servir els diversos i actuals serveis a la ciutadania com a mitjà de comunicació i que doneu a conèixer aquesta eina al màxim de població possible. 


Necessites iniciar sessió o Registrar-te per fer comentaris.
  • BonGovern

    En referència al seu comentari sobre el Portal de Participació Ciutadana voldríem fer un parell de comentaris:

    1. És cert que tenim un problema en quant a la participació de la ciutadania, com també és cert que, potser, no s’ha donat a conèixer suficientment. En aquests moments estem treballant per trobar una solució i fer que el Portal sigui una eina de participació dinàmica i profitosa.

    2. En quan al que vostè comenta de la inversió feta per adquirir l’eina, li puc assegurar que el cost va ser de cero euros, ja que ens la va cedir , gratuïtament, fa 3 anys l’Ajuntament de Madrid, a partir de la plataforma CONSUL que suporta l’aplicació.

    Sense respostes
Aquesta proposta no té notificacions.
No hi ha fites definides