Ajuntament de Tarragona

Tornar enrere

Dues barreres arquitectòniques en el semàfor de la coca central de la Rambla

lunasi lunasi  •  23-06-2021  •    Sense comentaris
Una de les dues barreres arquitectòniques.jpg
Una de les dues barreres arquitectòniques.jpg


Codi de la proposta: TAR-2021-06-283

En el semàfor de la coca central de la Rambla Nova hi han construïdes dues barreres arquitectòniques que van construir altres equips de govern de la ciutat i que s'haurien d'eliminar.

Les barreres arquitectòniques són barreres de caràcter físic que limiten o impedeixen la interacció de les persones amb l’entorn.

La construcció d'una rampa és la construcció d'una barrera arquitectònica.

Eliminar les dues barreres arquitectòniques que van construir al semàfor de la coca central de la Rambla Nova és una cosa molt senzilla de fer.

Aquestes dues barreres arquitectòniques desapareixerien si es fes el mateix que ja han fet a l'entrada del Teatre Tarragona (al pas de vianants)

Actualment, l'ajuntament de Tarragona està fent en aquest indret, el contrari del que posa a l'article 3 b) de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

No aplica el seu article 4 1 b)

Tampoc aplica l'article 5 3


Necessites iniciar sessió o Registrar-te per fer comentaris.
Aquesta proposta no té notificacions.
No hi ha fites definides