Ajuntament de Tarragona

Tornar enrere

Les barreres arquitectòniques de la part que fa baixada de la Rambla Nova

lunasi lunasi  •  25-06-2021  •    Sense comentaris

Codi de la proposta: TAR-2021-06-285

A la part que fa baixada de la Rambla Nova és on hi ha més barreres arquitectòniques de tota la ciutat

Quan es va fer aquesta part de la Rambla Nova es va fer perquè les barreres arquitectòniques hi estiguessin durant unes quantes dècades. 

He trobat una manera d'eliminar-les totes en pocs dies.

Em referiré només a la vorera dels nombres senars:

En cas que la calçada sigui còncava els desaigües es podran quedar al mateix lloc. I si és convexa, els desaigües aniran al mig.

Imagino que la calçada serà còncava: 

Les rajoles de la vorada de la vorera que hi ha ara, hauran de sobresortir uns 20 cm aproximadament de l'actual vorera. I no s'ha de tocar l'altura de l'actual vorera. Ni la lateral, ni la de la coca central.

A tota la vorera és millor que es posi una tanca similar a la que ja està posada davant de la porta del Col·legi Roig en el carrer Cristòfor Colom. Només, als semàfors no estaran aquestes tanques.

Durant una o dues nits s'asfalta la calçada fins a enrasar-la amb la vorera i la vorada de la vorera de la coca. No s'ha d'enrasar amb el gual sinó que s'ha d'enrasar amb la vorera.

En els semàfors s'han de posar rajoles amb relleu podotàctil i d'un color viu perquè les persones que ho necessitin sàpiguen on comença la calçada.

 


Necessites iniciar sessió o Registrar-te per fer comentaris.
Aquesta proposta no té notificacions.
No hi ha fites definides