Ajuntament de Tarragona

Tornar enrere

Barreres arquitectòniques en el carrer Portalet

lunasi lunasi  •  28-06-2021  •    Sense comentaris
Els que caminen tenen més lloc per a passar.jpg
Els que caminen tenen més lloc per a passar.jpg


Codi de la proposta: TAR-2021-06-288

Hi han construïdes dues barreres arquitectòniques al carrer Portalet

Les persones amb discapacitat tenen unes condicions limitadores que imposa una societat concebuda per persones que no tenen cap discapacitat.

La mobilitat d'una persona necessita que el seu desplaçament es pugui fer de forma segura i autònoma. 

Un exemple de què el desplaçament no està ben analitzat el tenim al semàfor del carrer Portalet en què es van construir dues barreres arquitectòniques.

Per a eliminar aquestes dues barreres arquitectòniques del semàfor és necessari que les dues voreres i la calçada estiguin a la mateixa cota.

Sembla que la vorera dels nombres parells és més alta que l'altre.

Per a no molestar massa als comerços de la vorera dels nombres senars. Crec que el millor és que la vorera dels nombres parells es baixi a l'alçada de la dels senars.

Recordo que a la remodelació del carrer Mallorca no es va tallar la circulació. Primer es va treballar en una vorera i després a l'altra. (i es va fer de forma molt ràpida)

En el carrer Portalet es pot fer el mateix: no cal tallar la circulació dels vehicles de motor mentre es treballa a les voreres

Entre els vianants i els cotxes es necessita posar separacions físiques perquè els cotxes no envaeixin l'espai pels vianants i aquests no puguin ser atropellats si travessen el carrer per un lloc que no sigui el semàfor. Ara, com no hi ha cap separació, és el que pot passar sempre.

Prop del carrer Trinquet Nou, a la vorada de la vorera dels nombres parells hi ha un desaigüe que es pot mantenir en el mateix lloc si la calçada ha de ser convexa com la que hi ha ara.

Les mateixes separacions que es posaran poden servir també per a encaminar l'aigua de la pluja cap al desaigüe.

Una nit es pot asfaltar el carrer enrasant la calçada amb les voreres.

En aquest moment ja es poden eliminar les barreres arquitectòniques que es van construir al semàfor.

En el semàfor s'hauran de posar rajoles amb una textura podotàctil diferent i d’un color viu per què les persones que ho necessitin sàpiguen on comença la calçada.

I ja estaran eliminades les barreres arquitectòniques que es van posar al semàfor. 

 

 

 

La comunitat internacional ha reconegut expressament que, en un entorn accessible i amb absència de barreres, les persones amb discapacitat milloren significativament les habilitats i l’autonomia i incrementen la participació i l’autogestió en la vida diària i social, de manera que s’eviten situacions de marginació i se’n redueix la dependència de tercers.

(Això ho posa al pròleg de la LLEI 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.)

 

Les barreres arquitectòniques són barreres de caràcter físic que limiten o impedeixen la interacció de les persones amb l’entorn.

{Això ho posa a l'article 3 c) 1r de la LLEI 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.}


Necessites iniciar sessió o Registrar-te per fer comentaris.
Aquesta proposta no té notificacions.
No hi ha fites definides