Ajuntament de Tarragona

Tornar enrere

Unes barreres barreres arquitectòniques del carrer Vidal i Barraquer

lunasi lunasi  •  06-07-2021  •    Sense comentaris

Codi de la proposta: TAR-2021-07-293

En el carrer Vidal i Barraquer hi ha unes quantes barreres arquitectòniques

Les barreres arquitectòniques són barreres de caràcter físic que limiten o impedeixen la interacció de les persones amb l’entorn.

Això ho posa a l'article 3 c) 1r de la LLEI 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

 

Em referiré al tros que hi ha entre el semàfor del número 22 i el pas de vianants de davant de la casa del Mar a l'antiga Tabacalera.

En el semàfor van construir dues barreres arquitectòniques. Una a cada costat del semàfor, a la part pels vianants.

Al pas de vianants, dues més i, també una a cada costat.

Si es vol, aquestes barreres arquitectòniques es poden eliminar. I d’una manera molt senzilla:

Durant una o dues nits s'asfalta la calçada fins a enrasar-la amb la vorera. No s'ha d'enrasar amb el gual sinó que s'ha d'enrasar amb la vorera. I ja es podran eliminar aquestes barreres arquitectòniques. 

En el semàfor i en el pas de vianants s'han de posar rajoles amb relleu podotàctil i d'un color viu perquè les persones que ho necessitin sàpiguen on comença la calçada.

 

Crec que la calçada serà còncava i els desaigües estaran posats al costat de les actuals vorades de les voreres. 

En aquest cas les rajoles de la vorada de la vorera que hi ha ara, hauran de sobresortir uns 20 cm aproximadament de l'actual vorera per tal que l'aigua de pluja pugui marxar pels desaigües. 

Els cotxes que hi ha aparcats no podran aparcar al costat de l'actual vorada. Hauran d'aparcar a un metre i mig de l'actual vorada perquè es puguin obrir les portes. Actualment, al començament del carrer Pere Martell ja estan aparcats a uns dos metres i mig de la vorada.

Un o dos carrils pels cotxes hauran de desaparèixer per a tenir les mateixes places d'aparcament.

En cas que la calçada sigui convexa els desaigües es podran posar al mig i els quatre carrils pels cotxes podran seguir. Les rajoles que sobresurten de l'actual vorada ja no caldrà posar-les i els  cotxes aparcats estaran separats dels arbres, per poder obrir totes les portes.


Necessites iniciar sessió o Registrar-te per fer comentaris.
Aquesta proposta no té notificacions.
No hi ha fites definides