Ajuntament de Tarragona

Tornar enrere

Les barreres arquitectòniques del carrer Orosi

lunasi lunasi  •  27-07-2021  •    Sense comentaris

Codi de la proposta: TAR-2021-07-296

Actualment, en el carrer Orosi, hi ha unes quantes barreres arquitectòniques que es poden eliminar

Des de 1.995 l'ajuntament de Tarragona ha demostrat que no fa bé les rampes. El que seria lògic és que l'ajuntament ja no fes cap més. L'última que he vist que l'ajuntament ha fet malament està al carrer Rovira I Virgili. Amb aquella rampa l'ajuntament discrimina per raons de discapacitat. No s'està fent el que posa a la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat que es va publicar al BOE 96 de 21 d'abril de 2008. Les fan malament perquè qui les dissenya no les necessita. Creuen que fan un favor i el que reament fan és un gran mal. Ja fa vint anys que vaig en una cadira elèctrica i afirmo que les rampes no van bé. Conec persones que eviten les rampes. Jo mateix, a vegades, he d’evitar-ne alguna.

Jo crec que els ajuntaments han de ser conscients que cada vegada que construeixen una rampa estan construint una barrera arquitectònica.

No em sembla bé que els vianants es desplacin per llocs més elevats que els vehicles de motor.

Si estiguessin a la mateixa cota, ja no seria necessari construir cap rampa. El que sí que caldria és posar separacions físiques amb la finalitat de què els cotxes no envaeixin l’espai dels vianants.

 

A l'article 3 c) 1r de la LLEI 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, posa que les barreres arquitectòniques són barreres de caràcter físic que limiten o impedeixen la interacció de les persones amb l’entorn.

 

Les rampes que hi ha als carrers limiten la interacció amb l'entorn a moltes persones. Les rampes dels carrers són les barreres arquitectòniques que els ajuntaments construeixen en els municipis.

Hi ha cruïlles del carrer Orosi que no tenen la vorera rebaixada. Quan l'ajuntament construeixi rampes serà quan se sabrà que l'ajuntament no elimina les barreres arquitectòniques sinó que fa el contrari: les construeix.

 

Per a eliminar les barreres arquitectòniques del carrer Orosi i de qualsevol carrer no cal que els vianants estiguin més elevats que els vehicles de motor.

En cas que els vianants i els vehicles de motor estiguin a la mateixa cota ja no caldrà construir cap rampa. Seria bo per tothom que els municipis no gastin diners en fer les rampes als carrers.

Per a eliminar les barreres arquitectòniques de les cruïlles del carrer Orosi no cal fer cap rampa sinó que les voreres i la calçada han d’estar a la mateixa cota i posar separacions físiques entre la part dels vianants i la part els vehicles de motor.

Com les voreres i la calçada estaran a la mateixa cota a la vorera que ja té arbres grans i sans, les separacions que es necessiten s'hauran de posar entre els arbres grans i sans que hi ha. I com la vorera és ampla hi ha lloc per a plantar-ne uns quants més. Tots els arbres són molt necessaris als carrers d'una ciutat en què hi ha molts cotxes circulant. Tots els arbres de la ciutat plantats als carrers s’han de  conservar i plantar-ne molts més.

Els cotxes aparcats podran estar aparcats en el mateix lloc que estan ara. Actualment ja estan aparcats separats dels arbres. Els hauran de continuar aparcant separats dels arbres per poder obrir les portes.

 

 

 

En el pròleg de la LLEI 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat posa, entre altres coses, que:

La comunitat internacional ha reconegut expressament que, en un entorn accessible i amb absència de barreres, les persones amb discapacitat milloren significativament les habilitats i l’autonomia i incrementen la participació i l’autogestió en la vida diària i social, de manera que s’eviten situacions de marginació i se’n redueix la dependència de tercers.

 


Necessites iniciar sessió o Registrar-te per fer comentaris.
Aquesta proposta no té notificacions.
No hi ha fites definides