Ajuntament de Tarragona

Tornar enrere

Unes barreres barreres arquitectòniques del carrer Rovira i Virgili

lunasi lunasi  •  03-08-2021  •    Sense comentaris
C/Rovira i Virgili (el 8 d'agost de 2021).jpg
C/Rovira i Virgili (el 8 d'agost de 2021).jpg


Codi de la proposta: TAR-2021-08-297

Actualment, en el carrer Rovira i Virgili, hi ha unes quantes barreres arquitectòniques que es poden eliminar

Qui decideix que es construeixi una rampa és algú que li és indiferent que n’hi hagi o no.

Les rampes molesten a molts.

Són una molèstia pels els hi van malament sempre les inclinacions. Les rampes perjudiquen aquelles persones que es troben en una situació temporal en què els afecten les inclinacions.

Les rampes molesten a les persones grans que es desplacen amb dificultat.

Ens molesta a molts que ens desplacem en una cadira de rodes elèctrica. A més a més veiem obligats a passar per rampes sempre que anem al carrer.

Segurament, a les persones que han decidit construir una rampa, algun dia els podria molestar la seva existència.

A l’article 3 c) 1r de la LLEI 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, posa que les barreres arquitectòniques són barreres de caràcter físic que limiten o impedeixen la interacció de les persones amb l’entorn. Les rampes que hi ha als semàfors i en els passos de vianants limiten la interacció amb l’entorn a moltes persones.

Ja va sent hora que els ajuntaments de tota Catalunya deixin de construir barreres arquitectòniques en els semàfors, en els passos de vianants i a altres llocs.

 

Em referiré el tros que hi ha entre el número 11 (en què hi ha un semàfor) i el 23 (en què hi ha un pas de vianants).

 

Les dues voreres i la calçada les hauran de posar a la mateixa cota. D’aquesta manera ja no serà necessari rebaixar la vorera en el semàfor ni tampoc al pas de vianants.

Avui, al començament del carrer Pere Martell, els cotxes no estan aparcats al costat de la vorada. Entre la vorada i els cotxes aparcats hi ha un carril bici de doble sentit.

Si les dues voreres i la calçada les posen a la mateixa cota en aquell tros de carrer, els cotxes aparcats també hauran d’estar separats dels arbres i del mobiliari urbà com estan ara en el carrer Rovira i Virgili i a tot arreu. Això ho poso per si es volen mantenir les mateixes places d’aparcament, els dos carrils que hi ha i no construir barreres arquitectòniques.

A la vorera dels nombres senars, no s’aparca. Tots els arbres que hi ha en aquest carrer s’haurien de conservar. I estan sans. En el vídeo mostro com, en aquesta ciutat, es tapen els forats del costat dels arbres.

Les rajoles de les voreres s’haurien de posar totes i a tot arreu amb morter mullat. Si es fa servir morter sec les rajoles ballen quasi totes. En anar en una cadira de rodes ho començo a notar a cap de dues o tres setmanes, La majoria ho nota abans de cinc o sis mesos. Al cap de tres o quatre anys les rajoles fan que et mullis perquè l’aigua de la pluja salta. Si es fan amb morter sec hi haurà trossos que s’han de reparar a cap de poc temps. Fer les voreres fent servir morter sec porta molts inconvenients i pot resultar més car que fer-les amb morter mullat.

Al costat de la vorada de la vorera dels nombres parells he vist dos desaigües. Si les calçades les fessin còncaves i no convexes, els desaigües s’haurien de posar al mig i no al costat de les vorades.

Entre les dues zones pels vianants i la zona dels vehicles de motor s’haurien de posar separacions físiques. 

Les separacions físiques entre les zones dels vianants i la dels vehicles de motor són necessàries posar-les a totes les ciutats perquè ja hi ha vehicles amb motors que no fan soroll. I cada vegada hi haurà més vehicles que no faran soroll.

A la foto que he posat es pot veure que s’han d’arreglar les voreres. Però que els arbres no s’han de tocar.

 

 

En el pròleg de la LLEI 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat posa, entre altres coses, que:

La comunitat internacional ha reconegut expressament que, en un entorn accessible i amb absència de barreres, les persones amb discapacitat milloren significativament les habilitats i l’autonomia i incrementen la participació i l’autogestió en la vida diària i social, de manera que s’eviten situacions de marginació i se’n redueix la dependència de tercers.


Necessites iniciar sessió o Registrar-te per fer comentaris.
Aquesta proposta no té notificacions.
No hi ha fites definides