Ajuntament de Tarragona

Tornar enrere

Les rajoles inclinades i una barrera arquitectònica nova que es fa servir molt

lunasi lunasi  •  18-09-2021  •    Sense comentaris
Rajoles inclinades en un pas de vianants de l'avinguda Marqués de Montoliu
Rajoles inclinades en un pas de vianants de l'avinguda Marqués de Montoliu


Codi de la proposta: TAR-2021-09-300

L'ajuntament de Tarragona i altres ajuntaments estan demostrant que no es fa el que posa a l'article 20 i a l'article 2 de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat.

Desconec si les rajoles inclinades que hi ha en els passos de vianants serveixen per a alguna cosa útil i necessària. De moment puc dir que només serveixen per a molestar.

Les persones que ens desplacem en una cadira de rodes no podem pujar un pas de vianants si trepitgem una rajola inclinada amb una roda.

Podem bolcar si posem una roda més alta que l’altra quan baixem o pugem. 

Crec que s’han posat per aplicar un decret que va entrar en vigor a finals del segle passat. Per a mi, ja puc dir, que és pitjor el remei que la malaltia. La conseqüència ha sigut que es fa el contrari del que posa a la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat (es va publicar en el BOE 96 de 21 d’abril de 2008).

Ja és el segon pas de vianants de l’avinguda Marqués de Montoliu que veig que posen aquestes rajoles inclinades. Totes les cadires de rodes tenim menys espai per a passar. Alguns ja sabem que l’ajuntament de Tarragona discrimina per raons de discapacitat. 

En cas que aquestes rajoles serveixin per a alguna cosa, que jo desconec, les podrien posar deixant el mateix espai a les cadires de rodes que els altres per a passar. I no posar-les com ara, que redueixen l’espai entre dos i tres metres als centenars d’usuaris de cadira de rodes.

La foto que he posat mostra com estan fent els passos de vianants. En cas que les obres acabin així, serà molt evident que l'ajuntament discrimina per raons de discapacitat.

______________________________________________________________________________________________________

Feia un any que no es feien espectacles al carrer. Per tant feia un any que no es feien servir les barreres arquitectòniques provisionals.

En el vídeo es poden veure aquestes barreres arquitectòniques que estan posant. Potser cal que recordi que les traques les instal·len fent servir fils gruixuts que es posen alts.

Em creia que un any seria suficient per trobar una alternativa. Però no ha estat així: continuen posant aquestes barreres arquitectòniques que compren.

______________________________________________________________________________________________________

 

L’ajuntament de Tarragona està demostrant que no fa el que posa a l’article 20 i a l’article 2 de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat.

Article 20.

Mobilitat personal

Els estats part adoptaran mesures efectives per assegurar que les persones amb discapacitat gaudeixin de mobilitat personal amb la independència més gran possible, entre elles:

a) Facilitar la mobilitat personal de les persones amb discapacitat en la forma i en el moment que desitgin a un cost assequible;        

b) Facilitar l’accés de les persones amb discapacitat a formes d’assistència humana o animal i intermediaris, tecnologies de suport, dispositius tècnics i ajuts per a la mobilitat de qualitat, fins i tot posant-los a la seva disposició a un cost assequible;

c) Oferir a les persones amb discapacitat i al personal especialitzat que treballi amb aquestes persones capacitació en habilitats relacionades amb la mobilitat; 

d) Encoratjar les entitats que fabriquen ajuts per a la mobilitat, dispositius i tecnologies de suport a tenir en compte tots els aspectes de la mobilitat de les persones amb discapacitat. 

Article 2 

Definicions

A les finalitats d’aquesta convenció:

El concepte comunicació inclou els llenguatges, la visualització de textos, el braille, la comunicació tàctil, els macrotipus, els dispositius multimèdia de fàcil accés, així com el llenguatge escrit, els sistemes auditius, el llenguatge senzill, els mitjans de veu digitalitzada i altres maneres, mitjans i formats augmentatius o alternatius de comunicació, incloses la tecnologia de la informació i les comunicacions de fàcil accés;

Per llenguatge s'entén ‘tant el llenguatge oral com la llengua de signes i altres formes de comunicació no verbal’;

Per discriminació per motius de discapacitat s'entén ‘qualsevol distinció, exclusió o restricció per motius de discapacitat que tingui el propòsit o l'efecte d'obstaculitzar o deixar sense efecte el reconeixement, el gaudi o l’exercici, en igualtat de condicions, de tots els drets humans i llibertats fonamentals en els àmbits polític, econòmic, social, cultural, civil o d'un altre tipus’. Inclou totes les formes de discriminació, entre d’altres, la denegació d'ajustos raonables;

Per ajustos raonables s'entén ‘les modificacions i adaptacions necessàries i adequades que no imposin una càrrega desproporcionada o indeguda, quan siguin necessàries en un cas particular, per garantir a les persones amb discapacitat el gaudi o l’exercici, en igualtat de condicions amb les altres, de tots els drets humans i llibertats fonamentals’;

Per disseny universal s'entén ‘el disseny de productes, entorns, programes i serveis que puguin utilitzar totes les persones, tant com sigui possible, sense necessitat d'adaptació ni disseny especialitzat’. El disseny universal no ha d’excloure les ajudes tècniques per a grups particulars de persones amb discapacitat quan sigui necessari.

 

 


Necessites iniciar sessió o Registrar-te per fer comentaris.
Aquesta proposta no té notificacions.
No hi ha fites definides