Ajuntament de Tarragona

Tornar enrere

Accesibilitat per a tothom

Xavier Allué Xavier Allué  •  15-07-2022  •    2 Comentaris

Codi de la proposta: TAR-2022-07-305

L'accesibilitat no figura com a "Objectiu" específic. Les ordenances i regulacions son disperses i no contemplen les solucions de forma global.

Les dificultats que representa una accesibilitat no programada i generalitzada continua creant greus problemes amb la població amb limitacions a la seva mobilitat. Els probelmes son tant de caire estructural (arquitectonic, barreres) com funcional (accés a elements, visualització, instruccions, etc.) 

La orografia de zones urbanes com la ciutat central i algunes barriades (SPSP) requereix noves instal·lacions d'accessos com escales mecaniques i altres.

L'adjectiu "sostenible" només s'aplica a la mobilitat. De vegades la sostenibilitat no hi ha qui l'aguanti...

 


Necessites iniciar sessió o Registrar-te per fer comentaris.
  • agustin pujol niubó

    Com sigui que se m'ha acabat l'espai ortogràfic, segueixo amb el meu comentari anterior. La flexibilització de la normativa aplicada als edificis Goya, permetría unificar la solució d'instal.lar ascensors, eliminant aquesta important barrera d'accessibilitat a tots els veins per igual. Com sigui que aquest tipus d'obra te possibilitat de rebre subvenció, es una llàstima no aprofitar-ho i fer una actuació global que interessa a la majoria del veinatge.

    Sense respostes
  • agustin pujol niubó

    En relació a la proposta d'"Accessibilitat per tothom", voldria concretar en flexibilitzar la normativa existent. Em refereixo a la quantitat d'edificis actuals, construits abans de 1980, que tenen 3 o més plantes d'alçada i no disposen d'ascensor. Normalment, aquests tipus d'edificis estan habitats per gent gran, molts d'ells jubilats i cobrant una pensió que dona per el que dona. Es tindria de facilitar, per normativa urbanística, la possibilitat d'instal.lar ascensors, encara que sigui ocupant via pública, evidentment, amb les limitacions lógiques que corresponguin a cada cas. Em vull referi concretament als edificis que composen el carrer Goya, de Tarragona. La diferent tipología d'edificis d'aquest denominat barri, fa que els possibles ascensors a instal.lar a cada escala de veïns tinguin d'ocupar via pública, en aquest cas concret sense afectar practicament ni la vialitat ni la mobilitat peatonal. Per aquest cas, demano flexibilitzar la normativa actual.

    Sense respostes
Aquesta proposta no té notificacions.
No hi ha fites definides