Ajuntament de Tarragona

Tornar enrere

Associacions

Cultura

Les rajoles inclinades i altres barreres arquitectòniques noves

lunasi

L'ajuntament de Tarragona i altres ajuntaments estan demostrant que no es fa el que posa a l'article 20 i a l'article 2 de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat.

Drets Socials

Les rajoles inclinades i altres barreres arquitectòniques noves

lunasi

L'ajuntament de Tarragona i altres ajuntaments estan demostrant que no es fa el que posa a l'article 20 i a l'article 2 de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat.

Economia

Les rajoles inclinades i altres barreres arquitectòniques noves

lunasi

L'ajuntament de Tarragona i altres ajuntaments estan demostrant que no es fa el que posa a l'article 20 i a l'article 2 de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat.

Equitat

Esports

Medi Ambient

Medis

Mobilitat

Les rajoles inclinades i altres barreres arquitectòniques noves

lunasi

L'ajuntament de Tarragona i altres ajuntaments estan demostrant que no es fa el que posa a l'article 20 i a l'article 2 de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat.

Participació

Salut

Seguretat i emergències

Sostenibilitat

Transparència

Treball

Les rajoles inclinades i altres barreres arquitectòniques noves

lunasi

L'ajuntament de Tarragona i altres ajuntaments estan demostrant que no es fa el que posa a l'article 20 i a l'article 2 de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat.

Ciutat