Ajuntament de Tarragona

Icona de Propostes

Propostes

Escalada

Un nou repte: construcció d’un rocòdrom municipal

  Sense comentaris  •  06-03-2022  •  Inene_m.g

A Tarragona hi ha poca oferta de rocòdroms, públics o privats. En ser un esport en auge, per les seves característiques, i la seva popularitat, hauria de tenir un espai a la nostra ciutat.

0,4% / 100%
12 suports  3.196 suports necessaris
Donar suport