Ajuntament de Tarragona

Participa a construir la ciutat que vols

Volem que Tarragona sigui una ciutat governada amb la participació dels seus habitants, que debaten sobre temes que els preocupen, proposen idees per millorar les seves vides i decideixen entre totes i tots les que es duen a terme.

Icon decideixes

Decideixes

La ciutadania decideix si accepta o rebutja les propostes que han rebut més suport.

Icon es fa

Es fa

Si la proposta és acceptada majoritàriament i és viable, l'Ajuntament l'assumeix com a pròpia i es fa.

Propostes més actives

Falten papereres

Falten moltíssimes papereres al Barri de Bonavista

Papereres en mal estat
Peatonalitzar les dues coques superiors de la Rambla Nova

Els dos trams superiors de la Rambla Nova tenen un ús principalment peatonal, i es podrien peatonalitzar per guanyar espai als laterals, que plens de terrasses són impossibles de passar.

Esboç de la proposta
Escales mecàniques de baixada al Palau de Congressos

El Palau de Congressos té escales mecàniques, però només de pujada. Un tram de baixada fomentaria un nou pas cap a les platges i el port, donant una oportunitat a un barri del port en recessió

Veure totes les propostes