Ajuntament de Tarragona

Participa a construir la ciutat que vols

Volem que Tarragona sigui una ciutat governada amb la participació dels seus habitants, que debaten sobre temes que els preocupen, proposen idees per millorar les seves vides i decideixen entre totes i tots les que es duen a terme.  Més informació

Icon decideixes

Decideixes

La ciutadania decideix si accepta o rebutja les propostes que han rebut més suport.

Icon es fa

Es fa

Si la proposta és acceptada majoritàriament i és viable, l'Ajuntament l'assumeix com a pròpia i es fa.