Ajuntament de Tarragona

Participa a construir la ciutat que vols

Volem que Tarragona sigui una ciutat governada amb la participació dels seus habitants, que debaten sobre temes que els preocupen, proposen idees per millorar les seves vides i decideixen entre totes i tots les que es duen a terme.

Pla Local Tarragonajove

Mitjançant el Pla Local Tarragonajove, la Conselleria de Joventut de l'Ajuntament de Tarragona cerca la millora de la qualitat de vida de les persones joves de la ciutat tot oferint-los uns serveis de proximitat que els acompanyin en la seva afirmació com a persones joves i al llarg del seu procés de transició personal, que els donin suport en el seu desenvolupament amb la implementació de recursos i d'accions educatives i culturals que n'afavoreixin el protagonisme i la implicació.

Us animem doncs a establir un debat obert on poder incloure propostes, idees i iniciatives per contribuir en el desenvolupament educatiu i cultural de les persones joves que condueixi a un procés de desenvolupament personal, social i comunitari.

Fes click aquí per a més informació.

Pla Local de Joventut 2024

Consells de Districte

Els Consells de Districte canalitzen la participació de la ciutadania en els assumptes públics. Es configuren com a òrgans territorials de consulta i de participació en els afers del municipi que afecten el territori del districte i, d'aquesta manera, apropen l'administració als veïns.

Fes click aquí per a més informació.

Consells de Districte

Propostes més actives

Falten papereres

Falten moltíssimes papereres al Barri de Bonavista

Papereres en mal estat
Escales mecàniques de baixada al Palau de Congressos

El Palau de Congressos té escales mecàniques, però només de pujada. Un tram de baixada fomentaria un nou pas cap a les platges i el port, donant una oportunitat a un barri del port en recessió

ADAPTAR DUTXES DE LES PLATGES DE TARRAGONA PER PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Millorar les dutxes de totes les platges de Tarragona per les persones en mobilitat reduïda. Usuària de la platja Savinosa.

ducha_adaptada_5.jpg
Veure totes les propostes